Loại Mua vào Bán ra
CAD 17255.47 17602.35
CHF 23133.23 23597.88
EUR 26240.34 26976.75
GBP 29547.88 30021.05
JPY 209.79 220.2
THB 718.33 748.3
USD 23155 23245