Loại Mua vào Bán ra
CAD 17388.43 17781.65
CHF 22489.87 22952.13
EUR 26463.57 26791.76
GBP 30315.5 30815.09
JPY 197.09 200.94
THB 681.62 710.38
USD 22675 22745