Loại Mua vào Bán ra
CAD 17353.24 17702.02
CHF 22843.21 23301.94
EUR 26116.27 26585.86
GBP 29944.32 30423.72
JPY 198.52 205.54
THB 694.59 723.56
USD 23260 23350