Loại Mua vào Bán ra
CAD 17771.04 18128.18
CHF 23878.76 24358.26
EUR 27250.19 27575.34
GBP 30408.85 30895.64
JPY 202.57 208.94
THB 705.01 734.41
USD 23310 23390