Loại Mua vào Bán ra
CAD 17560.66 17913.62
CHF 23067.85 23531.12
EUR 26354.2 26668.73
GBP 29289.7 29758.66
JPY 206.09 212.56
THB 690.4 719.2
USD 23230 23310