Loại Mua vào Bán ra
CAD 17613.02 18003.38
CHF 24018.99 24501.87
EUR 27774.48 28106.52
GBP 31416.47 31920.13
JPY 208.41 213.24
THB 708.41 737.97
USD 22700 22770