Loại Mua vào Bán ra
CAD 17062.56 17405.8
CHF 22586.09 23040.08
EUR 26252.23 26565.98
GBP 29940.86 30420.74
JPY 203.08 208.41
THB 683.55 712.07
USD 22795 22865