Loại Mua vào Bán ra
CAD 17746.59 18139.65
CHF 23208.86 23675.41
EUR 27997.91 28360.68
GBP 31962.61 32474.97
JPY 208.99 212.98
THB 715.11 744.95
USD 22740 22810